Hoppa till sidans innehåll

Policy Registerutdrag


    

Policy registerutdrag

Mosseruds GF 2020-01-13

Policy för registerkontroll av ledare med uppdrag i Mosseruds GF

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.

Alla i Mosseruds GF som har uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn skall begära ut registerutdrag ur Polisens belastningsregister och uppvisa för person som utsetts som ansvarig av styrelsen.

Bestämmelser gällande detta återfinns hos Polisen under Tjänster och tillstånd - Belastningsregistret - Övrigt arbete med barn. Samt hos Sveriges riksdag Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Personen får ej vara dömd för något av de brott som registerutdraget tar upp.

Införande av registerutdrag

Inför säsongen 2020, vilket är första säsong efter beslut så skall registerutdragen visas upp senast 2020-01-31. Registerutdraget ska efter uppvisandet att direkt återlämnas till den som utdraget gäller.

Genomförande

1. Ledare och andra aktiva beställer ett registerutdrag hos polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

2. Utdraget uppvisas för Bjarne Andersson, ordförande (av styrelsen utsedd som ansvarig)

3. Intyget noterat som uppvisat i förteckning över ledare och aktiva. Notering om avvikelse finns görs endast med ”Avvikelse” inget om innehållet

Det som kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor såsom:

  • Mord
  • Dråp
  • Grov misshandel
  • Människorov
  • Alla sexualbrott
  • Barnpornografibrott
  • Grovt rån

Rutin för kontroll av Ledare med uppdrag i Mosseruds GF

Nya ledare

Nyrekryterade ledare ska visa upp utdrag inom en månad från startdatum.

Vid uppstart av nya lag är det uppstartsledaren som är ansvarig att informera den nya ledaren om kravet på registerutdrag. Vid nyrekryteringar är det befintlig ledare, lagledare eller uppstartsledare som är ansvarig att informera den nytillkomna ledaren.

Befintliga ledare med uppdrag i Mosseruds GF

För alla befintliga ledare med uppdrag i klubben kommer nya registerutdrag begäras vartannat år. Uppvisandet av registerutdraget kommer att ske vid datum bestämda av styrelsen, och visas upp för person av styrelsen utsedd som ansvarig för registreringen. Information om när detta skall ske kommer att meddelas från styrelsen.

Hur registreras kontrollen av registerutdraget?

Anteckning om att registerutdraget har visats upp ska vara noterat i klubbens föreningssystem Idrott Online. Enbart uppgift om att registerutdraget HAR VISATS UPP ska finnas med, dvs INTE INNEHÅLL i registerutdraget. Registerutdraget ska efter uppvisandet att direkt lämnas tillbaka till den som utdraget gäller.

Vad händer om registerutdraget visar information som inte överensstämmer med Mosseruds GF:s policy?

Om registerutdraget innehåller uppgifter som visar att personen, som registerutdraget gäller, är dömd för något av de brott som registerutdraget tar upp, får personen i fråga inte fortsätta med uppdrag i Mosseruds GF. Personen kommer således att frånskiljas sitt uppdrag i Mosseruds GF med omedelbar verkan. Styrelsen är ansvarig för avslutandet.

Om det visar sig att personen är under utredning för något av ovanstående nämnda brott, får personen i fråga temporärt ta time-out från sitt uppdrag tills ett frikännande eller en dom finns.

Därefter får styrelsen ta ställning till om personen kan fortsätta sitt uppdrag.

 

Tack för Din medverkan till en trygg miljö i klubben / Styrelsen Mosseruds GF

 

Policy i PDF-format för utskrift.

 

Uppdaterad: 14 JAN 2020 08:39 Skribent: Gun Ohlsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Mosseruds GF - Bandy
c/o Bjarne Andersson, Karlagatan 6
65223 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@mosserudsbandy....

Se all info